DigiLib

ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته

ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته

گوهر جان همچو موسی روی دریا کوفته


زیر این هفت آسیا هستی ما را خوش بکوب

روشنایی کی فزاید سرمه ناکوفته


عاشقان با عاقلان اندرنیامیزد از آنک

درنیامیزد کسی ناکوفته با کوفته


عاقلان از مور مرده درکشند از احتیاط

عاشقان از لاابالی اژدها را کوفته


مردم چشم از خیالت چون شود پی کوب عشق

فرق‌ها پیدا شود از کوفته تا کوفته


از شکار تو به بیشه جان شیران خون شده

در هوای قاف قربت پر عنقا کوفته


عشق چون خورشید دامن گستریده بر زمین

عاشقان چون اخترانش راه بالا کوفته


لا چو لالایان زده بر عاشقانش دست رد

غیرت الا شده بر مغز لالا کوفته


حاجیان راه جان خسته نگردند از نشاط

اشترانشان زیر بار از راه اعضا کوفته


ساربان این غزل گو تا ز بعد خستگی

اشتران را مست بینی راه بطحا کوفته

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.