DigiLib

بگذر زمن ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم

    بگذر زمن ای آشنا چون از تو من دیگر گذشتم

          دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سر گذشتم

          هر عشقی میمیرد خاموشی می گیرد عشق تو نمیمیرد

          باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمیگیرد

          هر عشقی میمیرد خاموشی می گیرد عشق تو نمیمیرد

           باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمی گیرد

          هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد عشق تو نمیمیرد

          باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمی گیرد

          هر عشقی میمیرد خاموشی می گیرد عشق تو نمیمیرد

          باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمیگیرد

          هر عشقی میمیرد خاموشی می گیرد عشق تو نمیمیرد

          باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت را نمیگیرد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.