DigiLib

اخترانی که به شب در نظر ما آیند


اخترانی که به شب در نظر ما آیند

پیش خورشید محالست که پیدا آیند


همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند

گر چه در چشم خلایق همه زیبا آیند

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.